Konsulter VS uppdragsgivare

Idag var jag på besök i min dotters högstadieskola. Det var inspirerande att höra hur hårt dom jobbar med att gå ifrån att barnen bara skall leverera fakta, till att istället leverera en analys. Vi som är vuxna (läs; Frystorkade) är fostrade i en tid där informationen var relativt begränsad och vi värderades mycket efter mängden fakta som producerades. Våra barn lever i en annan tid, där information finns tillgänglig i överflöd! Att klippa och klistra från Wikipedia utvecklar varken våra barn eller säkrar vår nationella tillväxt!

Konsulter VS uppdragsgivare
När man arbetar som konsult är det alltid lika viktigt att förstå vad uppdragsgivaren vill ha för resultat. En enkel fråga är ”vad måste vi producera för att projektet skall bli lyckat?”

handy

Som konsultköpare tror jag, precis som skolan, att det är viktigt att skilja på utförande och analys. Informationsinsamling, dokumentation, utförande mm är en förutsättning, men en föga kvalificerad arbetsuppgift 2013.

Det som är komplicerat är att dra slutsatser från information och lämna rekommendationer till genomförande. Detta kan upplevas som en liten del av ett projekt, men det kanske mest vitala.

Ansvaret
Ansvaret för att denna mix skall fungera vilar på både konsult och uppdragsgivare. Uppdragsivaren måste kunna skilja på utförande och analys. Det kan vara samma person, men det är två olika saker. Konsultens ansvar å andra sidan ligger i att:

  1. Kunna omvandla information till insikter
  2. Våga ha konsultintegritet och tro på sin analys
  3. Skala av och pedagogiskt förmedla essensen i slutsatserna, utan konsultfloskler och ”fluff”
  4. Tänka ”affär” i varje del av utförandet

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

One thought on “Konsulter VS uppdragsgivare

Leave a Reply

Your email address will not be published.