När det blir pinsamt (forts på nedan)

Jag gillar normalt sett inte att ”hänga ut” företag eller självgott peka finger åt tillkortakommanden. Men Jag måste fortsätta på mitt tidigare inlägg om Skellefteå kraft. Man har som sagt ambitionen att bli ”Sveriges mest kundfokuserade bolag”.

Av respekt tänkte jag skicka en tweet att jag skrivit om dom…. Men så här 27/2-2013 har man kanske inte varit så aktiv…….. En tweet på två år!

 skekraft

Vad kan man lära sig av Skellefteå kraft? Sociala medier gör dig väldigt transparent och man kanske skall tänka sig för en eller två gånger innan man kastar sig ut i nästa kanal.

När man säger att man skall bli ”Sveriges mest kundfokuserade bolag” har man satt förväntningarna. Det är bra och modigt, men det är också en riskexponering. Jag säger det igen; trust är att säga att man skall göra något och sedan GÖRA DET.

Disclaimer; Dom kanske är mitt uppe i ett exceptionellt förändringsarbete, så vi skall alla vara försiktiga med att döma!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.