Mata chefen med flugsvamp!

I både kundprojekt och I interna diskussioner pratar vi mycket om innovation. Vi talar metaforiskt om hur världen förändrats, att det är en helt ny spelplan.  Trots det agerar vi, fattar beslut av typen ”more of the same”. Varför? Vi är hårdkodade sedan tusentals år att undvika det okända, då det i värsta fall kan straffas med döden.

flugsvamp

Den hårdkodningen står i total kontrast till det som skapar framgång. Mentalt vet de flesta om denna nya verklighet, men det är ibland väldigt långt mellan tanke och handling. Varför?

För att vi är fostrade i en tid som inte längre existerar. Vi vet om de nya förutsättningarna, men agerar utifrån de gamla.

Historien
Dina chefer och sannolikt du också är uppfostrad och skolad efter en marknad som är förutsägbar, styrning och kontroll är ett mantra, strategiska planer är ett krav, hierarkier är nödvändigt. Inget av detta stödjer en kaosartad marknad. Vi konstaterar alltså att spelplanen är fundamentalt förändrad, men spelar med gårdagens taktik.

Nutid
Till skillnad från ovanstående kräver dagens marknad fria organisationer med ett tydligt syfte, flexibla affärsmodeller, design/ innovation snarare än strategi/best practice.   

utbi

Förmåga att förnya kunskap
Det är helt omöjligt att förvärva kunskap I den omfattningen att man kan fatta beslut på kunskapsgrunder I dagens affärsklimat. Problemet är att många förstått att förändringen går snabbt, men har fortfarande tron på att dom kan underbygga sin beslut med erfarenhet. Resultatet? ”More of the same”!.

Det är inte sällan, just de personer som tror att dom kan underbygga besluten på erfarenhet, som tar minst nya intryck. Flugsvampen….

Den arrogansen har väldigt få råd med idag.

Du
Eftersom du har kämpat dig framför ringen i bilden ovan, så kommer dina idéer, dina beslut, dina projekt ALLTID att framstå dubiösa i relation till dom som representerar linjen bakom ringen. MEN du kan vara 100% säker på att ingen annan vet mer än du vet. Var därför modig och håll din linje!

Bilden ovan är inspirerad av Prof. Eddie Obeng

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

2 thoughts on “Mata chefen med flugsvamp!

Leave a Reply

Your email address will not be published.