Det är inget att go bananas över!

seal_in

Jag vill inte lägga sordin över så mångas glädje över att vara ”My Part in LinkedIn’s 200 Million Member Milestone”. Men om jag skall vara helt frank, så bottnar er glädje i att bli påsatta av LinkedIn’s affärsmodell. Det lägger jag inte någon värdering i så länge man är medveten om det. Läs gärna det gamla dammiga inlägget från 2010 om att vara ägd! Varje delning, varje aktivitet på nätet är en devalvering eller revalvering av din integritet. Mest bekymrad blir jag när allt fler förhandlar i Zimbawe dollar!

dollar

Det går bra för LinkedIn. Det är ett av de få bolag av sin typ som tjänar pengar. Men man behöver inte vara Einstein för att förstå att ”endoresement” samt ovanstående är deras verktyg att driva engagemang. I vår bekräftelseiver lapar vi i oss allt som ökar vårt Klout score och kvasi-inflytande. Jag lägger än en gång ingen värdering i detta, men vi skall vara medvetna att LinkedIn är dirigenten och vi dansar.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.