1 fokusområde för IT-avdelningen 2013

IT-avdelningar har fått mycket skit de senaste åren. Delvis med all rätt, då det varit dom som oftast stått i vägen för innovation, transformeringar och snabbrörlighet. Men å andra sidan är IT en så central del av affären att det blivit väldigt komplext.

Det jag tror att man borde fokusera på under 2013 är att gå in i en ny fas och kanske uppgradera strategin. Jag hävdar inte att detta är en ”Einstein-analys”, men en tanke på vägen.

itw

Faser
Fram till ungefär år 2000 var IT något som var otillgängligt för de flesta. Personal och användare fick underkasta sig ingenjörsmässiga applikationer. Ett IT landskap som stödde back office operations, men med vedervärdig ”user experience” och begränsad Front office operations.

Efter 2000 ökade kravet på personlig produktivitet och användarupplevelse för att efter 2010 utmynna i total användar-anarki. Affärsapplikationerna blev demokratiserade. Något som gjort att IT har svårt att arbeta med sin långsiktiga strategi och istället hålla jämn takt med att hantera mer eller mindre bra användarkrav.

Nästa fas
De IT-avdelningar som vill lyckas är de som kan anta den ”demokratiserade” IT-miljön och flytta in den i ”corporate strukturen”. På det viset kan man ta tillbaka lite av ”helhetskontrollen” och återfå viss status i den övriga organisationen. Men framför allt odlar man produktivitet anno 2013!

Föreslår ett återbesök i IT-strategin för att på allvar titta på saker som BYOD, mobilitet och öppenhet.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

One thought on “1 fokusområde för IT-avdelningen 2013

Leave a Reply

Your email address will not be published.