2 frågor: Patrick Lindblom

Patrick Lindblom och jag har arbetat ihop en del och känner varandra. Hans huvudkompetens är inte inom CX, men synnerligen habil inom ekonomi- affärs- och organisationsstrategiska frågor. Vad vi lätt glömmer är vilken viktig roll ekonomi, organisation etc. spelar för kundupplevelsen. Som kuriosa kan nämnas att Patrick bär en stor del av ansvaret att jag började blogga.

Hade det funntis någon diagnos på överdrivet seglingsintresse, hade Patrick suttit på Säters slutna paviljong för länge sedan.  Ni hittar honom på Twitter under @plindblom

Min bästa kundupplevelse
Oj vad svårt! Känns trist att prata om prylar men måste jag välja en upplevelse så var det nog 2007 när jag övergav PC:n och köpte min första Mac. Med över 15 år i IT-branschen tyckte jag mig ha sett allt. Men bytet till Mac blev som en sorts pånyttfödelse som har fortsatt inspirera min egen utveckling och nyfikenhet. Värt att påpeka är att jag inte ens minns var jag köpte själva maskinen, så själva inköpet var uppenbarligen inte en viktig del av kundupplevelsen!

I vardagen är mina bästa kundupplevelser när jag hittar en tjänst eller vara som verkligen passar mig,  som jag sannolikt inte har känt till tidigare och som jag blir glad av att använda.

Hur skapar man en exceptionell kundupplevelse?
Jag tror att klassiska värden som att förstå sina kunder, utveckla relationer och inte försöka “pusha” saker är viktiga. En exceptionell upplevelse får man när högt ställda förväntningar överträffas på flera plan samtidigt. Timing är en av många viktiga faktorer i detta.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *