Kurs i modern marknadskommunikation

Jag har verbalt avrättat CMO’er med samma frenesi som Pol Pot avrättat intellektuella i Kambodja. MEN jag står benhårt fast vid att många marknadschefer inte vill, orkar eller kan ta klivet mot nästa generation marknadskommunikation.

I de fall jag får utstå skit för min blogg så är det i nio fall av tio för att jag ”provocerar” i både text och bild. Men provokation är ett utmärkt verktyg för progressivitet. Ett sätt att utmana tanken.

Sprang på två eminenta videos som borde vara en blockbuster för varje vilsen CMO. Där tas bl.a vikten av provokation upp! Osedvanligt klarsynta individer på Coke!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.