Social försäljning inom B2B

Social försäljning inom B2B präglas i väldigt många fall fortfarande en inställsam dialog, skrytsam attityd till företagets produkter eller tjänster, kombinerat med en golfrunda eller meningslös affärslunch. Med vissa undantag är B2B försäljning ett område som utvecklats extremt lite.

Jag tror kanske inte att den enskilda säljaren ensam skall klandras. Istället är det säljledning som saknar insikter och förståelse för hur sälj fungerar 2012. Mången befintlig säljledning fokuserar på uppföljning (läs; övervakning) i det mediokert underhållna och krängaranpassade CRM-systemet.

Precis som inom alla andra professioner behöver sälj genomgå en förändring/utveckling. Säljarna måste utvecklas mot en mer rådgivande roll. Som kund står man inte ut med frågan ”vad håller dig vaken om natten”!!! SLUTA FRÅGA! Gör din hemläxa och leverera insikter istället.

Säljledningen behöver lägga mindre tid på att övervaka, kontrollera och piska, för att istället stödja säljkåren med verktyg, processer för informationsinsamling samt ett förändrat beteende. Det är 2012, wake up!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.