5 saker varje CMO/Marknadschef bör veta

1 Du har låg status i ledningsgruppen (om du ens får vara med)
CMO är oftast inte en ”värdig” C-level funktion. CEO, CIO och i synnerhet CFO anser inte att CMO är en värdig C-level. Och den låga statusen har denna funktion i decennier skapat själva. För precis på samma sätt som IT förr ansåg sig ha ett egenvärde beter sig marknad på liknande sätt. För lite förmåga att kommunicera kopplingar till den reella affären är en anledning. En annan är oförmågan att rättfärdiga hur budgeten används på riktigt!

2 Du är fast i masskommunikation
Även om du säger något annat så är du fast i massmarknadsföringshelvetet. Du tänker ”reach” och ”print” hela dagarna. Det gör att du har en illusion om att du kan kontrollera varumärket. Det här kommer du att få jobba hårt för att bryta, för hela din utbildning och kompetens bygger på Kotler och massmarknadsföring. Ändra idag!

3 Du har babiankris över de sociala kanalerna
Personalen är längre fram i tanken och du får jobba för att hålla jämna steg med den interna efterfrågan på social kommunikation. Magsyran sprutar över avsaknaden av en strategisk idé för sociala medier. I ren panik blidkar du därför organisation och ledning med halvhjärtade försök som bara ökar transparensen av den nakna kejsaren.

4 Du har inte förstått dataexplosionen
Det du borde ha ångest för är den kommande dataexplosionen och hur du skall hantera den. Du saknar både kompetens och verktyg för att kunna fatta kommande beslut på denna data. Om du tittar noga mot horisonten så väntar en informations-tsunami och marknadsmässig vinnare blir den som kan exekvera på denna data!

5 Du har sura uppstötningar av kanalharmoniseringen
Företagets kanaler spretar åt alla håll. I samma takt som du försöker skapa en konsistent upplevelse genom alla kanaler så tillkommer hela tiden nya. Likt Sisyfos i den grekiska mytologin för du en ojämn kamp mot att skapa ett uniformt varumärke.

Vidarebefordra detta till din marknadschef och ”make her/his day”!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.