Vikten av att vara som en haj!

Hajar är i ständig rörelse. Dag och natt! Slutar dom simma drunknar dom. Vad många människor och företag inte förstår eller inte vill se är att dagens affärs- och arbetsklimat kräver att vi agerar som hajar!

Människor
Det finns inget så befriande och inspirerande som hungriga unga människor. Livet ligger framför dom och hindren är osynliga. Entusiasmen är total inför nya utmaningar och diskussioner. Kunskapen från universitet och högskolor ger mod att ifrågasätta och utmana. I ivern konsumerar man rapporter, litteratur och avhandlingar.

Sakta men säkert infinner sig en mättnad. Orken att ta den lärande diskussionen eller att konsumera den utmanande rapporten eller boken ersätts av en annalkande trött medelålderspassivitet.

Jag är SÅ SÄKER på att människor som vilar på gamla meriter inte kommer att fungera i vårt arbetsliv framöver. För vad bygger detta feta, lata, trötta, medelålders management sin bild av sin samtid på? Dom som inte läser, dom som inte diskuterar, dom som inte konsumerar sin samtid. Jag tror att vara i otakt med tiden samt oförmågan till anpassning och rörlighet är en stor risk. När man i några år ägnat tiden åt att försvara det som varit, istället för att bejaka det dom kommer bör man inse att man är en belastning, snarare än en tillgång!

Företag
Orörliga företag är lika hopplösa som orörliga människor. Att inte ständigt vara i rörelse innebär att:

  • Dom tappar den bästa personalen. Dom som vill utvecklas, vara i ständig förändring.
  • Dom tappar kunder. Den fundamentala skillnaden idag är att kundernas behov och krav på företag är i konstant förändring. Ett stillastående företag stagnerar fortare nu än någonsin då kundernas behov inte är konstant.

Fundera på hur du själv ser på företag. De som är i snabb förändring väcker nyfikenhet. “Vad skall dom hitta på nu?”. “Vad blir nästa produkt?”. Dom som inte utvecklas existerar knappt i vårt medvetande!

Vad skall vi göra?
Läs, konsumera information, läs, tolka, diskutera. Öppna sinnet, respektera unga människor, lyssna på unga människor, glöm gamla meriter, glöm tidigare framgångsrika tjänster och produkter. Inse att vi måste vara i ständig rörelse! Precis som hajen…..

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

3 thoughts on “Vikten av att vara som en haj!

Leave a Reply

Your email address will not be published.