Vad innebär Facebook Want-button?

Har ju tidigare skrivit om vikten av plattformar och det är ingen dålig plattform Zuckerberg och grabbarna har skapat. Det är en grotesk plattform och vi kan bara be till gud att Zuckerberg är en god människa.

Want-button
Det var ju inte direkt oväntat det skulle utvecklas mot en kommersiell plattform.  Antingen kan vi tycka att det är bekvämt att FB vet så mycket om oss eller kan det te sig en smula obehagligt. Den komersiella delen baseras nämligen på vad vi delar. Oavsett vad vi tycker är vägen för social handel vägen framåt. Som retail-bolag kan det vara värt att tänka på hur detta påverkar affären och marknadskommunikationen.

Marknadskommunikation online
Merparten av marknadskommunikationen på Internet har ALDRIG fungerat. Varför? Man har försökt anlägga en traditionell marknadskommunikation där den syftat till att SKAPA en efterfrågan. Men ur ett komersiellt perspektiv fungerar Internet mer som ett ”Gula sidorna” som används när behovet redan har uppstått. För även om Internet ibland upplevs “nöjeskanal” så är det inte en plats där man förväntas bli avbruten av ett kommersiellt budskap. Tittar man på kundens köpprocess används Internet för att finna pålitlig information och när det gäller handel är det en köp- och transaktionskanal.

Facebook’s Want button är ett sätt att hoppa över till den blå oceanen i syfte att  lyckas med det man inte lyckats med genom att utnyttja traditionell marknadskommunikation i en digital kanal. Dvs Want-knappen blir en genväg att SKAPA ett behov då avsändaren är pålitlig.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.