Big data, small insight

Jag har en tendens att bli besatt av saker. En besatthet så stor att den sannolikt skulle falla inom ramen för en diagnos. Jag går konstant och tänker på vilka de nya ”data producenterna” kommer att bli. Vi vet att det sociala landskapet producerar MASSOR. Vi vet också att våra smartphones med dess tillbehör producerar mängder. Våra uppkopplade ”prylar” (tv, bilar etc.) redan producerar mycket data. Det kommer att bli en EXPLOSION när interaktiveteten ökar bland dessa ”prylar”.

Vi har inte kommit extremt långt när det gäller smarta hus, men även dom kommer att generera mycket data. Lägg sedan till olika typer av ”uppkopplade” ytskikt, uppkopplade kläder etc.

Utmaningen vi har är att ju mer data vi får, desto svårare blir det att överblicka. Ju längre ut i rymden vi kan se desto mer får vi gissa.

Data – Information – Kunskap
Är det någon skillnad på data, information och kunskap? En jäkla skillnad om någon frågar mig. Data är bara en registrering av något som har hänt. Vad hände? När hände det? Vem gjorde det? Är det intressant? Som fan! Men hur BIG den behöver vara väljer vi själva.

Exempel: Om någon Skickar en Tweet om att någon är rund om magen är det kanske intressant (Data). Om någon retweetar är inte tweeten lika intressant längre, utan bara att någon gjorde det och vem det är. (Information). Om vi sedan tolkar och drar slutsatser innehållet i Tweeten i relation till andra källor har vi nått kunskap. Att bara samla stora datamängder är inget svårt, det svåra är att hitta ett angreppssätt som gör att det skapar ett reellt värde.

Delar av den här texten är delvis inspirerade av en artikel av Michael Wu PhD Principal Scientist at Lithium Technologies

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

One thought on “Big data, small insight

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *