Big data igen

Big data kommer allt oftare upp i diskussioner jag har med min omgivning. Och jag är inte nödbedd, jag älskar det.

Personligen så slåss jag för att undvika att hamna i diskussioner om volym. Det är ingen större issue! Vi har talat volym i data warehouse så länge jag minns. Vi har snabbt gått från gigabyte till terrabyte och nu har några petabyte warehouse.

Tillgängligheten av data är ett något större problem, men inte heller det är oöverstigligt. Den finns där ute, det är bara att börja fånga.

Utmaningen är att vi saknar tradition av att tolka denna mängd data eller denna typ av data. (jag har slutat använda termen ostrukturerad data Peter)  Är det en del av MDM? Tror inte det. Är det en del av BI analytics? Kanske.

Gartner talar om fyra huvudord när det gäller Big data, Volume, Velocity, Variety, Complexety. Ganska bra sammanfattning där jag tror att Complexity är nyckelfrågan.

Källor
Varför det blir komplext är för att det är så många källor: (för den som är ”techy”, kolla in Hadoop)

  • Operativ teknik – Smarta elmätare, inbyggda system, loggar, RFID etc. (alltså data som kommer från en maskin)
  • ”Streamad data”
  • Innehåll/content – PDF:er, web
  • Rich media – Ljud, video, bilder etc.

Komplexiteten blir som sagt hur vi tolkar datan. När jag säger “vi”, innebär det att det är flera som skall tolka datan. Om vi exempelvis skulle tolka ”sjuk” i relation till mig själv har det många betydelser.

Min dotters förra pojkvän sa ofta ”du är den sjukaste jag träffat” med en betydelse. När min fru säger ”pappa är för sjuk för att vara en del av familjen” menar hon att jag är ett svin som drack för mycket dagen innan. När jag säger “barn, pappa är dödsjuk, kom och ta farväl” betyder det att jag är snuvig. Tre totalt olika betydelser av ”sjuk”. Komplexiteten är att tolka.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

One thought on “Big data igen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *