Produktlivscykler och kvalitet

Har gått och tänkt på produktlivcykler idag och hur dom har förändrats. Produktlivcykeln för ”tjock-tv’n, vinylskivspelaren, telefonen varade i decennier. Tittar man på det så här i backspegeln så var förändringarna ganska marginella. Men även CD och VHS hade relativt lång produktlivcykel.

Dessa långa livcykler formade en viss syn på kvalitet. Vi var många som suktade efter en riktigt dyr och bra stereo i vår ungdom.

Mina barn har en helt annan syn på kvalitet. Nämligen en i det närmast obefintlig syn. Man har gått tillbaka till ”kärnfunktionen” i de flesta produkter.

De korta produktlivcyklerna har gjort att produktattributen börjat förändra sig lite. Apple är som vanligt ett bra exempel. Det skall funka snabbt utan krångel.

Jag själv har kapitulerat och insett det hopplösa att köpa en ”dyr” teknikprodukt.

Vad man kan fundera på är hur detta påverkar hållbarhetsfrågan. Och vad händer när allt fler produkter blir uppkopplade. Blir bilar den nästa branschen där livcykeln blir så kort att kvalitetsmärken blir gammalmodiga över en natt? Kommer hus följa därefter?

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

4 thoughts on “Produktlivscykler och kvalitet

Leave a Reply

Your email address will not be published.