Marknads bullshit!

Fråga din marknadsavdelning vart budgeten går så kan jag nästan svära på att dom säger till vilka kanaler budgeten går. 20% till Online, 30% till print etc.

När du får det svaret skall du titta medlidande på personen och fråga VAD ANVÄNDS DEN TILL?????

Ett rättare svar hade varit:

  • X% till att skapa efterfrågan på produkter/tjänster
  • X% går till att skapa kännedom
  • X% går till relationsbyggande
  • X% går till att skapa marknader
  • X% går till teknisk infrastrutur

Hade du fått det svaret hade det gett en fingervisning om att det åtminstone finns en ambition att mäta marknadsaktiviteterna.

Men du får sällan de svaren, för marknadsavdelningen ser sig själva som en kreativ avdelning. MEN det är sällan en kreativ avdelning, för det man gör är hantera den operativa marknadsprocessen. Allt annat köper man! Reklambyråer, web-byråer, PR-byråer.

INGEN annan avdelning på ett företag skulle komma undan med att antingen köpa sin framgång, alternativ skylla sitt misslyckande på någon annan.

Och där kunde jag stryka ytterligare några personer i ”Mina vänner-boken”

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

One thought on “Marknads bullshit!

Leave a Reply

Your email address will not be published.