Intern social produktivitet

Under hela industrialismen har vi skruvat och skruvat för att effektivisera logistikprocesser. Utvecklingen av supply chain management har varit brutal! Och många har lyckats fantastiskt väl. För dom som var snabbast och duktigast på ”operational efficiency” har haft stora konkurrensfördelar.

Nu lever vi i en informations- och kunskapsekonomi. Där effektivitet i informations- och kunskapsdelning kommer att ge samma konkurrensfördelar.

Om vi tittar på det sociala ekosystemet ligger allt fokus på den ”röda pricken”. Dvs hur kan vi använda de nya kanalerna för att informationsbomba vår marknad.

De riktiga produktivitetsvinsterna ligger i den gula pricken. Det förutsätter dock att man har en social strategi som företag.

Jag tror att en rätt strategi är att påbörja transformeringen mot effektivitet i ”den gula pricken” i rask takt. Det handlar om hur vi delar information, hur vi delar kompetens. Genom att exempelvis skrota allt användande av email, skulle produktiviteten gå upp. Hur många terabyte gömd information finns det i företagets inboxar?  Skulle vi integrera LinkedIn med HR och rekrytering skulle effektiviteten där öka. Skulle vi utnyttja de sociala kanalerna för business intelligence, lär vi oss mer om kunderna, och blir sedermera bättre på att serva dom (i och för sig den blå pricken….). Ett socialt intranät fungerar garanterat som olja i det interna informationsmaskineriet.

En konvertering mot det sociala företaget bryter ner informations- och kunskapsprotektionism!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

One thought on “Intern social produktivitet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *