Därför skall marknadsavdelningen pensioneras!

Marknadsavdelningar är just sådana avdelningar där människor klamrar sig fast år efter år. Anledningen till det är att dom inte utsätts för utvärdering utifrån tydliga krav och nyckeltal. Fundera lite på marknadsavdelningen på ditt företag. Hur länge har personerna arbetat där? Vilken utbildning har dom? Sannolikt har dom ganska hög status internt. Varför då? Festen är över!

Marknadsfunktionen är en av de funktioner som genomgått mest förändring den senaste tiden. Ändå försöker mängder med marknadsavdelningar kompensera sina tillkortakommanden med att efterfråga allt större marknadsbudget. DET SUGER!

Läste en analys från Experian som sa att 74% av kunderna skulle se positivt på företag som ”förstod dom” och kommunicerade individuellt med dom. Fundera på om din marknadsavdelning är en massmarknadsföringsfabrik!

Enligt samma undersökning skulle 84% fly från företag som bombarderade dom med irrelevant information!

SLUTSATS: 84% av kunder gillar inte företag som masskommunicerar irrelevant information.

Makten
I takt med att vi som konsumenter får allt mer makt över vilka vi vill tala med, desto viktigare blir marknadsfunktionens progressivitet och förmåga till förändring. Kanske dags för ett generationsskifte hos dig?

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

3 thoughts on “Därför skall marknadsavdelningen pensioneras!

Leave a Reply

Your email address will not be published.