Orakel är organisationens största tillgång

Precis som de duktigaste börsmäklarna har förmåga att se in i framtiden, finns dessa orakel i alla organisationer. Dessa står sannolikt inte att finna i företagsledningen, utan i betydligt ”enklare” funktioner.

I en tid då cykler rör sig så snabbt är dessa orakel en oerhört viktig del av företags förmåga att vara innovativa och att utvecklas.

Unga orakel
Unga människor är sällan högt upp i stora företags organisationer. Deras tankar och idéer når sällan företagsledning och beslutsfattare. Ändå kanske det är deras förmåga som är bäst lämpad för att se samanhang. Dom är oförstörda av erfarenhet och tidigare historier. Att skapa en företagskultur som gör att dessa unga människors tankar kommer fram är en framgångsfaktor!

Galenpannor
Vi misstänkliggör ofta helt nya tankar som galenpannorna kommer med. Det är lite spännande och ett roligt inslag till kaffet, men vi behandlar dom med skepsis snarare än respekt. Läste en bok om Nikloa Tesla under sommaren och det var en galenpanna av rang! Ändå var merparten av hans tankar klockrena och låååångt före sin tid.

Slutsatsen är att vi skall vara rädda om människor som tänker nytt. Vi skall respektera dom! Vi skall skapa en organisationskultur som tar in tankar från många delar av organisationen. Inte bara en isolerad företagsledning som fattar beslut på filtrerad information som baseras på något som varit och något man känner igen.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

One thought on “Orakel är organisationens största tillgång

Leave a Reply

Your email address will not be published.