Mina ambitionsord för hösten 4

  1. Värderingar
  2. Innovation
  3. Passion
  4. Långsiktighet

Långsiktighet
Den nuvarande kapitalistiska modellen hyllar kortsiktighet. Alla värderas utifrån kortsiktigt intäktsskapande eller en höjdbörskurs. Ofattbart pretentiöst även detta, men jag kommer att försöka ha ett långsiktigt perspektiv i mina tankar och mina beslut.

De kortsiktiga ekonomiska modellerna har straffat oss miljömässigt och socialt under en lång tid. Jag har en känsla av att kortsiktigheten även kommer att straffa företag och personer i allt högre grad framöver.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.