Mina ambitionsord för hösten 1

 

  1. Värderingar
  2. Innovation
  3. Passion
  4. Långsiktighet

Värderingar
Jag har ett knippe värderingar som utvecklats från barndomen och framåt. Varje gång man frångår sina värderingar som finns det något inom en som skäms. Anledningarna att frångå sina värderingar beror ofta på att man påverkas av andra eller ser kortsiktiga fördelar med att frångå sina värderingar.

Men jag tror att vara tydlig med sina värderingar och hålla sig till dom är en viktig del för oss både som personer, men också som företag. Mina (eller dina) värderingar delas självklart inte av alla, men att våga stå upp för sina värderingar, oavsett vilka vindar som blåser kommer alltid att vara en tillgång!

Min ambition är att stärka mina värderingar, aldrig avvika från dom och våga kommunicera dom.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.