Bra feedback management!

Med risk för att framstå som en deltidspensionär som har som enda nöje att klaga, så gjorde jag det på Skandiabanken igår. Vad finns att lära av detta?

  1. Det tog mig mindre än 20 sekunder att hitta en mailadress som adresserade klagomål CHECK!
  2. Idag fick jag ett personligt mail från Jessica, som faktiskt läst mitt ”bitch-mail” och adresserat min fråga. CHECK!
  3. Mailet är från Jessica, dvs någon som har ”balls” att vara en människa i kundservice. CHECK!
  4. Hennes direktnummer finns i mailet. CHECK!

Hennes titel var det föga sexiga ”klagomålsutredare”.  Men ju mer jag tänker på det desto tydligare känns det. Bra Jessica, you go girl!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.