Kundservice är den nya marknadsfunktionen!

Vi lever i en tid då push-baserad marknadskommunikation blir allt mindre trovärdig. Dom som idag levererar varumärkeslöften är kundservice. Varumärken blir allt mer ”mjuka” och till skillnad från övriga avdelningar står kundservice ofta för en ”mänsklighet”. Det gäller oavsett om den är digital eller personlig.

Marknadsavdelningars förkärlek för lojalitetsprogram står i bjärt kontrast till kundservicefunktionen. När lojalitetsprogrammet bygger transaktionsbaserad lojalitet, bygger kundservice emotionell lojalitet.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

2 thoughts on “Kundservice är den nya marknadsfunktionen!

Leave a Reply

Your email address will not be published.