Köp en slägga på lunchen!

En av de viktigaste uppgifterna man ger rådgivning avseende CRM och kundupplevelse är att bryta den organisatoriska silo-mentaliteten. Det går inte att leverera en konsistent, bra kundupplevelse utan att ha förmågan att lägga den interna organisationen åt sidan. Hur vi organiserar oss internt är TOTALT ointressant för kunderna. Dom skiter totalt i vilken avdelning du tillhör, vilken produktgrupp en viss produkt tillhör.

Men det är inte bara organisatoriska silos som behöver rivas. Det är också, de ibland skyhöga, murarna mellan kund, leverantör och andra intressenter. Det gamla, industrialistiska synsättet vi har på hierarkier, kund- leverantörsförhållandet är kontraproduktivt för kundupplevelsen.

Den interna silo-mentaliteten har jag bitchat om i så många inlägg, så det tänker jag inte göra nu. Men fundera lite på hur du kan flytta kunder och andra intressenter närmare din verksamhet. Dom förväntar sig att vara en del av din innovationsprocess. Ditt enda berättigande är för att du skall lösa någon annans problem. Ju närmare du ligger din marknad desto lättare är det. I en tid när vi har både verktyg för samarbete och kunder som är villiga att hjälpa oss, vore det väl f.. om vi inte utnyttjade det.

Så ut på lunchen och köp en slägga! Börja slå ner alla murar du kan hitta. Bjud in!, Var transaprent! Samarbeta!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

One thought on “Köp en slägga på lunchen!

Leave a Reply

Your email address will not be published.