Vårens ”Att göra-lista” för en bra kundupplevelse

Det är inte speciellt långt kvar till sommaren. Det finns några enkla saker du kan göra för att snabbt närma dig en kundcentrerad organisation.

Antingen börjar du själv eller sätter ihop en liten grupp som har som enda uppgift att leverera svaren på följande frågor.

  1.  Vet vi vilka våra kunder är och vilka av deras problem vi kan lösa?
  2.  Vet vi vilka kunder som är våra mest värdefulla och varför?
  3.  Finns kundbegreppet med i vår affärsstrategi och affärsidé?
  4.  Anställer vi personal ur ett kundperspektiv?
  5.  Har vi en ”loop” som öppnar för feedback och agerar vi på feedback?
  6.  Har vi en process för att effektivt hantera klagomål?
  7.  Kan samtliga I organisationen hantera kundproblem OCH har dom mandatet att göra det?
  8.  Vet vi hur nöjda och lojala våra kunder är? På riktigt!
  9.  Differentierar vi kunderna upplevelse beroende på deras preferenser?
  10.  Levererar vi vad vårt varumärke och marknadskommunikation lovar?

Svaren på dessa frågor behöver inte ens vara speciellt uttömmande, men ger en fingervisning hur nära/långt ifrån vi är en kundorienterad organisation.

Lite beroende på svaren kan man göra små åtgärder som GARANTERAT antingen märks i ökade intäkter, minskade kostnader eller ett starkare varumärke. Det går dessutom ganska fort.

Är du osäker på åtgärd så skicka mig ett mail (info@patrickgilbert.se), jag lovar att svara snabbt, med ett bra förslag och framför allt gratis. Utmana mig!

Lycka till!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *