Medborgarupplevelse i staden

Stadsförnyelseprojekt är något av det roligaste jag vet. Vet inte vad det säger om mig som person, men jag lär inte direkt vara festens medelpunkt med dom orden……

Men jag tror att varje stad skulle se sig själva som företag.

Varumärket
Vad vill man stå för som stad? Hur vill man uppfattas, vilka kunder (medborgare) vill man attrahera? Måste man verkligen vara till för alla? Framför allt småstäder har behovet OCH möjligheten att positionera sig inom något unikt område.

Marknadskommunikationen
Med den konkurrens som råder mellan städer skulle det inte vara svårt att ta ett marknadsmässigt utrymme. Jag hade satsat på några få kanaler, gärna sociala. Införskaffa en social media monitoring lösning och respondera blixtsnabbt på allt som sägs. Vilar kommunikationen på konsekventa brand values blir det inte så svårt.

Befintliga kunder (medborgare)
Hur fungerar den interna kommunikationen. På vilket sätt levererar staden en konsekvent upplevelse till medborgaren? På vilket sätt kan/bör man jobba med change management i en stad. Kan man jobba hårt med smart segmentering av medborgargrupper och kommunicera relevant information?

Innovation
Idag är småstadens satsning i regel någon omplacerad kommunanställd som sitter på en trött turistinformation som har öppet mellan 11-14 varje dag. Slaget står inte där! Innovation kräver mod att bryta gränser! I en riktigt modig satsning blir konsekvensen att lokaltidningen kommer att rasa, medborgarna kommer att ängslas, MEN alternativet är en tynande tillvaro för merparten av städer i en allt mer urbaniserad värld!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

One thought on “Medborgarupplevelse i staden

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *