WOW i säljprocessen

Det är mycket snack om WOW. Visst är det spännande, men CEM handlar definitivt inte bara om det. Men det är ett intressant sätt om man vill skapa innovation i processer!

Om man exempelvis tar en titt på säljprocessen och funderar på hur man kan göra en process som upplevs som en James Bond film. Dvs att det hela tiden sker positiva, spännande, engagerande överraskningar. Processen blir en berg och dalbana.

Kerry Bodine på Forrester skrev en bra text på ämnet. ”That’s where the customer experience disciplines of customer understanding and design come in. In order to create the right dramatic arc for your customers, you’ve got to understand both their rational and emotional needs — and then design a specific cadence of interactions that will draw them to the edge of their seats and leave them breathless.”

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.