Vad innebär glasögon för din affär?

Den senaste tiden har jag skrivit mycket om Big data, om förändringar i affärsmodeller och givetvis om kundupplevelser. Om jag skulle försöka mig på att knyta ihop den här säcken så skulle man kunna göra det via Google glasses.

Titta på videon nedan!

 

Big data
Fundera lite på hur mycket information upplägget i videon producerar. Lägg till motsvarande när man sätter sig i en bil med samma upplägg. Vad skulle man kunna göra med all denna information. Jag kan tänka mig MASSOR!

Kundupplevelsen
Vi har ofta designat kundupplevelsen ur ett off-line perspektiv. Möjligen med ett inslag av web. Men vi är nog ganska klent anpassade till det digitala sammanhanget som visas i videon. Både ur ett kundupplevelse- och affärsmodellsperspektiv.

Både ur ett informations-/ kunskapsperspektiv och affärsutvecklingsperspektiv så tror jag att det finns många möjligheter. Men det kräver att vi har förmågan att tänka på ett nytt sätt!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

One thought on “Vad innebär glasögon för din affär?

Leave a Reply

Your email address will not be published.