Vad är Big data?

Visst vi kan gå in på Wikipedia eller vi kan fråga någon förhärdad Business intelligence nerd. Men för en simpel konsult i kundupplevelser handlar det om förutsättningar för underverk!

I takt med att allt mer saker blir uppkopplade, de sociala medierna fortsätter att mogna, vi gör allt mer med våra smart phones, vi får smarta elnät etc etc etc kommer vi att producera OFANTLIGT stora datamängder. OFANTLIGA, GIGANTISKA datamängder.

Dessa datamängder är dessutom helt ny typ av data som vi delvis inte är vana vid. Jag ser inte lagringen som det stora problemet, inte heller insamlingen. Utmaningen ligger i att strukturera och exekvera på dessa datamängder.

Vad vi behöver är riktigt kreativa hjärnor när vi skall tolka informationen. Att IT-avdelningar masturberar över sina fina och strukturerade datamängder är en sak. MEN att identifiera sammanhang, nya affärsmöjligheter, se helt nya typer av mönster kommer att vara en annan typ av funktion. Så parallellt som man skapar förutsättningar för att hantera Big data, behöver man skapa förutsättningar för att kunna exekvera på den. Annars fyller det liksom ingen funktion!

Utmaningen ligger i att kunna angripa materialet utan att springa in i en betongvägg blir däremot det som kommer hålla oss vakna om natten!

 

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.