Mobil analys – vad är en petabyte?

Nästan alla företag för en ojämn kamp i hanteringen av företagets kommunikationskanaler. Kanalerna blir ständigt fler och kunderna hoppar vilt mellan kanalerna. Dom förväntar sig, med all rätt, att vi skall veta vad dom gör och förväntar sig i de olika kanalerna. Dom vill få samma upplevelse oavsett kanal, trots att syftet med kanalvalet kanske skiljer sig.

Om man har gjort grundarbetet i att formulera grundupplevelsen är det åtminstone inte omöjligt att skapa en uniform kanalupplevelse.

Kanalanalys
Det här är ett riktigt stort område!

  • Telefonin är sönderanalyserad, fast på fel sätt. Väldigt lite fokus har varit på ”root cause analysis”.
  • Web-analys är lite mognare, men den har varit allt för lite inkorporerad i affärsutvecklingen. Allt för mycket fokus har legat på kommunikation och inte som bas för att öka intäkter eller minska kostnader.
  • Analys av sociala medier börjar väl också mogna gissar jag. Men även här ligger fokus på ”hur ofta vi blir omnämnda på Twitter” etc. Vad ger det? Möjligen lite ångest. Ett större fokus på att förstå kundernas intentioner i de olika kanalerna skulle istället vara en god början

Mobil analys
Superintressant analys som kräver sin man eller kvinna! Vi talar Petabyte. Multi-petabyte! Hur mycket är en petabyte? EN petabyte motsvarar 13 år av HD-film. Det är nästan 60 tusen filmer. Snacka om Big data!

Men har företaget muskler, är området mobil-analys ett intressant område att fokusera på. All denna information leder till insikter. Insikter som kan konverteras till att analysera beteenden. Beteenden som man kan möta med en exceptionell kundupplevelse!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

2 thoughts on “Mobil analys – vad är en petabyte?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *