Regel 1 för att misslyckas med sociala medier

Sociala mediers påverkan på affären är något som nu är införstått i alla styrelserum. Mogna damer och herrar i dessa styrelser skickar signaler om att det är ett prioriterat område. Därifrån går det ner till top-management som kanske inte har det sociala företaget i sitt DNA.

Till slut landar det i organisationen som brinner för sociala medier och har Facebook som överskuggande intresse. Ens egna Facebook sfär blir värdemätare för den sociala kontexten.

PANG, där snubblar man!

Det sociala företaget och den sociala dialogen hanteras inte sällan av helt olika delar av verksamheten. Att vara det sociala företaget är ingen förändring som görs på gräsrotsnivå. Och i ärlighetens namn så tror jag inte att styrelsenivån eller ens top-management kan/vågar/vill vara det sociala företaget.

Om man då släppt himmel och helvete lös genom att förflytta den sociala kommunikationen långt ner i organisationen blir man extremt riskexponerad.

Antingen upplevs man som en social ballong som alla vill sticka hål på eller så ser man snart ut som ett företagssocialt missfoster!

Sociala medier KRÄVER ett socialt företag. Det innebär att processer, kommunikation, värderingar etc måste spegla det.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *