Marknadsföring via video 3

Man har gjort allt rätt, alla komponenter för en video som skall spridas som en epidemi. Ändå händer inget. Man har inte fokuserat på målgruppen!

Målgruppen i det här fallet är kanske inte är ett klassiskt produktrelaterat eller varumärkesrelaterat segment som helhet. Utan de extroverta och egocentrerade typerna i segmentet.


De extroverta typerna älskar att hitta sätt att synas. Det gör dom genom att sprida, kommentera och dela. Men kanske ännu intressantare är de egocentriska typerna som älskar att positionera sig själva genom en, vad dom själva tror, esoterisk smak.

Dom gör det inte för att andra skall roas eller bli glada. Dom gör det för sin egen sociala status skull. I det här fallet är det en samberkan mellan videon och varumärket.

Regel 3: Var extra noga med målgruppsidentifikation. Kräver att du har koll på den sociala målgruppen.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.