FÖRKLARAD: Den sociala affärsmodellen

Möjligen en släng av hybris, men jag tänkte förklara den sociala affärsmodellen som jag ser den. Sättet att beskriva något med tre ringar kan jag dock inte ta äran av!

Enterprise 2.0
För mig står detta för det öppna företaget. Ord som transparens, dialog, öppenhet och samarbete präglar social enterprise eller 2.0.

Social customer
Inte helt otippat den sociala kunden…. Men vad är den sociala kunden? Inte nödvändigtvis den som ringer och ”chit chattar” med kundtjänster, utan de som lever delar av sina liv via den sociala kommunikationen. Inte nödvändigtvis heller Internetgenerationen, kan likaväl vara sammankopplade småbarnsmammor, initierade seniorer eller gubbar med specialintressen.

Social technology
Alla de verktyg vi använder för den sociala dialogen och det sociala agerandet. Kanaler som Facebook, Google+, Twitter eller web. Analysverktyg som social media monitoring, Big data intelligence eller customer insight. Verktyg som Social CRM.

GUL
Stödjer det sociala företaget. Verktyg som hjälper till att bryta ner organisatoriska silos. Applikationer som Salesforce chatter eller Oracle Beehive samt sociala Intranät etc. Ger möjlighet att samarbeta, dela information och kunskap.

RÖD
Alla sociala kanaler mot kund. Facebook, Twitter, Web 2.0. SAMT inte minst hur vi samlar data via den sociala teknologin. Social media monitoring är även en viktig komponent.

BLÅ
Hur vi agerar. Släpper vi in? Talar vi med, INTE till? Har vi förståelse för att kunderna är kanalrörliga och får dom samma upplevelse oavsett kanal?

GRÖN
Den sociala kundupplevelsen! Denna går inte att åstadkomma utan att SAMTLIGA ovanstående komponenter är på plats. Ta inga genvägar, det kommer bara att straffa sig. Gör arbetet och var sedan stolt över hur du hanterar det sociala ekosystemet.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.