Big data; energibranschens nya affär?

Oförståelsen för Big data verkar monumental hos de kunder jag träffar. Energibranschen är dock en bransch som åtminstone rustar för detta med tanke på den gigantiska mängd data som de smarta elnäten kommer att producera.

Jag tror att dom stora drakarna Eon, Fortum och Vattenfall kommer att få ett försprång när det gäller Big data. Energibranschens kompetens runt att samla data i komplexa, händelsestyrda processer och näst intill realtidsanalys kommer att vara efterfrågad av alla!

Om man då tänker på att energibranschens affärsmodell är döende, skulle Big data vara en klockren disciplin att utveckla. Det skulle dessutom fungera om en innovationsinkubator för affärsutvecklingen, kopplad till energitjänster.

Så mitt upprop till energibranschen är FOKUSERA PÅ BIG DATA!!!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

One thought on “Big data; energibranschens nya affär?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *