Vad är Enterprise 2.0 & Social CRM?

Vi har alla en tendens att slänga oss med ord som har en diffus betydelse. Diffus i den meningen att uppfattningen om vad orden egentligen betyder skiljer sig från person till person. När det gäller begreppen ”Enterprise 2.0” och ”Social CRM” gillar respektive anhängare att hylla ”sitt” område. Sällan möts de tu som de borde. Dvs som ett ungt, virilt kärlekspar som inte kan låta bli att leva i symbios med varandra.

Inte heller jag kan hävda tolkningsföreträde i frågan om betydelsen för dessa begrepp, men här är åtminstone min beskrivning.

Enterprise 2.0
För mig är detta mycket av en kulturell förändring som skär genom en hel organisation. En förändring mot större grad av samarbete och tekniska förutsättningar för att möjliggöra detta.

Det är också en förändring mot en större grad av ”tala med” istället för ”tala till”. Oavsett om det gäller kollegor, kunder, leverantörer eller andra intressenter.

Social CRM
Vad Social CRM är har jag skrivit om en hel del, men det handlar också om att gå från push till att lyssna. Dialog framför marknadsföring. Förstå behov framför att ”kränga”.

Tillsammans
För att använda en fullständigt vidrig konsultterm, så blir 1+1=3 i det här fallet. Som vanligt borde man koka soppa på dessa företeelser tillsammans och inte var för sig. Skulle nästan vilja drista mig att säga att den ena inte klarar sig utan den andra.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

One thought on “Vad är Enterprise 2.0 & Social CRM?

Leave a Reply

Your email address will not be published.