Finns du?

I slutet på 80-talet, då enligt många av mina nya kollegor, dinosaurierna vandrade på vår jord. Då användes begreppet ”syns du inte så finns du inte” i reklam-kretsar.

Idag skulle man kunna använda det begreppet på människor. Jag som exempelvis inte gillar Facebook, finns jag överhuvudtaget i min ”tribe” eller ens alls?. Gör jag över huvud taget något på dagarna som någon skulle kunna GILLA? Visst jag harvar i min blogg som är hårt kopplad till mitt yrke och dessutom kräver det att man går dit. ”Om ett träd faller i skogen när ingen hör – låter det då?” (Schrödingers katt).

Men om 80-talets Benetton– inspirerade reklambudskap gjorde allt för att synas är dagens budskap content och kultur. Vi har som sagt tidigare inte kontroll över våra egna varumärken, det har våra kunder och vår personal. Spretar kulturen som kommer det marknadsmässiga budskapet också att spreta.

Varumärkesavdelningar sitter och kramar sin varumärkesmanual och löper amok om någon jobbar med en avvikande CMYK nyans. Sorgset ser dom tillbaka på en tid av tryckt media där dom kunde sola sig i glansen av ett glossigt fyrfärgstryck. Mindre engagemang är det oftast avseende kulturen. För den går inte inte att köpa i den svartklädda reklambyråvärlden.

Jag tycker att en smart varumärkesavdelning skall jobba 20% med den visuella profilen och 80% med att utveckla, underhålla och harmonisera kulturen.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

2 thoughts on “Finns du?

Leave a Reply

Your email address will not be published.