CRM basics del 3: Kampanj

Mitt favoritområde inom CRM! Men även här råder ett visst ”attitydproblem” tycker jag. Det blir väääääldigt lätt ett verktyg för spam! Pressa ut budskap, köra ner det i halsen på marknaden. Brist på respekt för mottagarens tid. Det blir ett satans fokus på exekveringsdelarna av campaign management. Mindre kring planering och uppföljning.

Oftast består campaign management av’:

  • Kampanjplanering
  • Segmentering
  • Kampanjskapande
  • Kampanjexekvering
  • Kampanjanalys

Kampanjplaneringen är ett underskattat verktyg och något jag tycker att man borde fokusera mer på. Syfte med kampanjer, mål med kampanjer etc.

Segmentering är ett annat område som många har en gammalmodig syn på. Pressa ut kampanjer byggt på demografisk data. Trist och missriktat! Jag tror att det finns tusen saker att göra på detta området. Realtidssegementering för att få bättre träffsäkerhet är bara en sak!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.