CRM basics del 2: Försäljning

Försäljning är det nästan alla fortfarande tänker på när det gäller CRM. Mitt hatobjekt 1A är ”se vilka som spelar golf”. Säljstödet har förbättrats de senaste åren, men problemen ligger oftast i synen på sälj samt IT’s förståelse för säljorganisationen.

Sälj handlar till största delen om att förstå sina kunder i syfte att komma med en säljbar lösning med rätt timing. Synen att kränga på någon något måste försvinna till förmån för att lösa någons problem.

Ambitionsnivån är problem nummer två. Man bli i det närmaste euforisk när man skall införa ett nytt säljstöd. Är ambitionsnivån för hög så håller det i max 4 veckor, sedan har säljet tröttnat. På goda grunder! Fokus blir allt för mycket på att för andra ”bevaka” säljsituationen, istället för att bli ett stöd för säljare.

För mig handlar det om RÄTT företags- och personinformation i relation till informationsuppbyggda opportunities (affärsmöjligheter). Kör man bara det och inget annat under 1 år så så är processen i rullnng. Sedan är det bara att bygga på.

Håller du med?

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

One thought on “CRM basics del 2: Försäljning

Leave a Reply

Your email address will not be published.