Vänj dina barn!

Det är intressant att läsa tidningarnas rubriker. ”Dom skall rädda Euron”, ”Så skall våldet upphöra i Malmö”. Rubriksättningen är en längtan tillbaka till något som varit. Det som varit kommer aldrig tillbaka. Jag tror inte att det handlar om att rädda någon Euro. Det är en käft-smäll som kommer att sitta i länge. Vi kommer att få vänja oss vid sämre  levnadsstandard några generationer framöver. Man behöver inte vara Einstein för att inse att vi levat i en förljugen del av världen. Överbelånade boenden, en våldtagen jord, en välfärd klädd i kejsarens nya kläder.

 

”Pesten” har dragit in söder och väster ifrån och den kommer även att nå oss i Norden. Ha följande ordspråk i åtanke under helgen när du pissar på Syd amerikaner, Afrikaner och Asiater.

”Var snäll mot människor på vägen upp för du kommer att möta dem på vägen ner”

 

God helg!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

One thought on “Vänj dina barn!

Leave a Reply

Your email address will not be published.