Vad är en modern chef?

Till och från brukar jag ifrågasätta chef som företeelse. I ett av de fall jag tycker att ledarskap brister så är det förmågan att anlägga ett systemperspektiv på verksamheten. Då menar jag inte IT-system, utan förståelsen för hur saker faktiskt hänger ihop. Att titta på en avdelning eller ett affärsområde och konstatera att det fungerar dåligt är ofta en snäv bild tror jag. Det hänger ofta ihop med flera andra saker.

På samma sätt är det med affärsutveckling och innovation. DET FUNKAR INTE MED LINJÄR INNOVATION! Linjär innovation innebär att man försöker förbättra något befintligt. Det är dött. PUNKT!

Jag tror att chefskapet handlar om att kunna se sammanhang. Detta gäller oavsett om det gäller affärsutveckling eller organisationsförändringar.

För att kunna se sammanhang
Ingen är född att kunna se sammanhang. Ett större mått av höger hjärnhalva är dock en bra start! Det andra är öppenhet. Öppenhet för att kunna förstå sin samtid.

För att kunna vara öppen måste man släppa garden. Pissnödiga CEO:er sitter myndigt tysta för att slippa riskexponera sig. Är du fri i tanken utsätter man sig alltid för en risk. Man misstänkliggörs och ifrågasätts.

För att förstå sin samtid måste man vara en del av sin samtid, läsa, ta del av web, podcasts, träffa människor utanför sin comfort zone. Så ser det dock sällan ut. Man lever på sin examina från handelshögskolan, dess modeller och sanningar. Man lever i en uniform umgängeskrets.

På det viset konserverar man i sämsta fall gamla affärsmodeller och i bästa fall genomför lite linjär innovation. Båda är dock exempel på en stagnation!

INGET av det som varit affärsmässigt revolutionerande den senaste tiden har fötts ur linjär innovaiton. Det har fötts ur att någon har sett ett sammanhang som ingen annan kunnat se.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

2 thoughts on “Vad är en modern chef?

Leave a Reply

Your email address will not be published.