Smarta städer kräver visionärer

I varje Svensk stor eller medelstor stad med självaktning pågår någon form av projekt för att anpassa staden för en ny tid. Smarta städer, sustainable city, kärt barn har många namn. Jag har skrivit om det förut och jag tycker att det är så spännande och viktigt.

Utmaningen som jag ser det är att stadsförnyelse har planerings- och implementationshorisonter som inte rimmar med de cykler som är i övrigt. Tänk 20 år bakåt, vad trodde vi då? Dessutom är det sannolikt inte är de mest visionära individerna som driver dessa projekt. Tror inte ens att det finns ett klimat för ett extremt nytänkande i denna projektmiljö. Den präglas av vänster hjärnhalva som vill testa hypoteser mot redan kända data. DET ÄR INTE FRAMTID. Framtid kräver mod och inte en miljö där nytänkare inte bränns på det kommunala häxbålet.

Smart hållbarhet
Vi måste se hållbarhet som något mer än källsortering. Vi måste lyfta blicken i hållbarhetsfrågan mot ekonomisk och social hållbarhet i kombination med ekologisk hållbarhet. Framtidens städer måste självklart vila på en hållbarhetsambition, men jag ser det som grundläggande nyckeltal.

Smart energiproduktion
Sättet vi kommer att producera energi måste drivas ur ett politiskt/lönsamhetsperspektiv. Skapa smarta lösningar och incitament för att exempelvis köpcenter skall bli klimatneutrala. Därför är energibolagen en vital del av de smarta städerna. De måste jobba för en infrastruktur som medger möjligheter till effektiv mikroproduktion.

Smarta transporter
Sättet vi ser på transporter är nog det område som kräver mest mod. Det flesta av oss är totalt fastlåsta i synen på förflyttning av människor och varor.

Smart teknik
Det är här räddningen kommer för de icke visionära personerna. Det blir något att diskutera, att förhålla sig till. DET KUNDE INTE VARA MER FEL. Man måste bottna i en visionär idé istället för att tala om smarta el-nät.

Smarta människor
Människor är basen i arbetet med visionära städer. Hur skapar vi en framtida miljö för medborgarna. En social och ekonomiskt hållbar miljö som inte heller våldtar vår planet? Det borde vara frågan. Smarta städer kräver en strategi för Citizen Experience Management!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

2 thoughts on “Smarta städer kräver visionärer

Leave a Reply

Your email address will not be published.