Min viktigaste spaning!

Jag tycker att vi ser en så tydlig tendens! Skrev tidigare om förmågan att se samanhang och jag rekommenderar dig att jobba för att se detta samanhang. Kapitalismen håller på att förändras. Den klassiska G7 synen på ekonomi tror jag håller på att vittra sönder.

Påfåglar och Ferrari
Påfåglar brukar ofta användas som exempel inom biologin. En stor och färggrann påfågelstjärt är en bra signal till påfågelhönor att vilja para sig. Ett mått på att påfågelhannen är duktig på att skaffa mat. Precis som Ferrarin hos oss människor. Åtminstone före SMS-lånens tid….

På samma sätt var det med älgar och de mest majestätiska hornen. Evolutionen har därför skapat enorma påfågelsstjärtar och enorma horn. MEN de stora stjärtarna och de stora hornen skapar problem i rörlighet och förmågan till effektivitet. Älgarna med de största hornen fastnar i träd och dör.

Kungen av Bhutan
1972 myntade kungen av Bhutan ”lycka” (GNH) som nyckeltal i landet. Ett nyckeltal som fick den rika världens ledare att ironiskt le i hånfullt. Lycka är subjektivt, mjukt och går inte att mäta var argumenten.

Vad kommer vi att se?
Jag är helt säker på att vi kommer att få se en förändrad syn på ekonomin de närmaste tio åren. Ingen skrattar längre åt kungen av Bhutan. Nästan samtliga länder i den industrialiserade världen börjar införa nya nyckeltal i relation till ekonomin. Företag kommer att inkorporeras vare sig vi vill eller inte. Ekologisk och social hållbarhet kommer att vara en förutsättning för business framöver. Det kommer att fyllas på med allt fler i de nya generationerna som inte har ekonomisk tillväxt som övergripande mål.
Med sociala medier kommer vi att kunna se och läsa tendenser i dessa ”mjuka” nyckeltal som man anser sig inte kunna mäta.

Koppla samman med brottstatistik, psykisk hälsa och lite annat så kommer vi att kunna se helt nya ”score cards”.
Jag tror att alla vi som på något sätt jobbar med affärsutveckling måste ha detta i åtanke. Vi måste försöka förutse en annorlunda spelplan framöver.

Delar av innehållet i denna text är influerade av en helt fantastisk artikel, Runaway Capitalism, av Christopher Meyer and Julia Kirby

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.