Kanske man förändras?

Den som känner mig eller läst lite i min blogg har säkert insett att jag har en superkapitalistisk syn på tillvaron. Jag har slängar av social darwinistisk nyliberalism. Men jag börjar allt mer ifrågasätta de ekonomiska strukturerna, vilket gör att man får en annan syn på business. Public sector och non profit intresserar mig allt mer. Frågan om hållbarhet lika så.

Sitter därför här med en ny bok, ”Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty”. 320 feta sidor som skall processas av min ålderstigna och av C2H5OH impregnerade hjärna.

Det hade varit roligt att få jobba med ”affärsutveckling” och innovation kopplat till något som inte är transaktionsbaserat. Något som har ett högre syfte. Inte så att det behöver vara idealistiskt, utan för att det är en helt ny ball game!

Men imorgon är jag förmodligen igång och talar kundlojalitet, up-sell, cross- sell och mobile marketing igen….

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

2 thoughts on “Kanske man förändras?

Leave a Reply

Your email address will not be published.