Arrogans

Arrogans tror jag kan vara en av de mest farliga egenskaperna man kan ha idag. Det har i och för sig alltid varit en obehaglig egenskap, men man har delvis kommit undan med den.

En del av arrogansen är att inte lyssna. Att tro att man sitter inne med alla svaren och sedan agera utifrån det. Vi har en tradition av att det är styrka. Kraftfulla män som står fast vid sin åsikt oavsett vilka vindar som blåser. På något sätt ligger det här i det traditionella ledarskapets natur och hur vi väljer våra ledare. Ett ledarskap som vilar på ett löfte om att ta massan till framgång och utveckling.

Läste om Lyndon B Johnson och Robert McNamara under Vietnamkriget, Donald Rumsfeld under Irakkriget. Alla begick dom horribla misstag på grund av sin arrogans.


Dagens affärsklimat
Det finns inga experter! INGEN kan förutspå framtiden, trots att arroganta individer hävdar det i sin strategiska iver. Dagens affärsklimat är som en hypersnabb evolution där vi måste mutera oss hela tiden för att vara anpassade till vår tid. Vårt klimat och vår affär.  Det rimmar dåligt med ett arrogant ledarskap.

Lyssna
Det enda sättet att någorlunda få en känsla för vart vindarna drar är att LYSSNA. Inte bara lyssna på några få utvalda. Att bara lyssna till några få utvalda var just Lyndon Johnson och Donald Rumsfelds miss. Signalerna från verkligheten nådde dom aldrig. Man lutade sig mot de strategiska planerna, experterna och det nepotistiska nätverket.

Två egenskaper som jag tror är livsuppehållande i dagens ekonomi är som sagt att lyssna och har förmågan att snabbt anpassa sig. Det är motsatsen till arrogans!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.