Vad kan vi lära av Juholt?

Jag är inte speciellt pro Håkan Juholt. Jag röstar inte på socialdemokraterna. Men utifrån ett organisationsperspektiv finns det lite att lära från den illa smakande soppa som kokas av mången kock i den socialdemokratiska partitoppen.

Håkan Juholt har ”screwed up” på många sätt, MEN var är de personer som röstade fram honom. Hans hela rygg har ju fungerat som knivblock den senaste tiden. Fega, fula mer eller mindre subtila påhopp sker i offentligheten. Var är de som står upp?

Jag skrev tidigare om att strategi är skit och så här blir det när syftet och målet inte är i fokus. Fega, fula påpassliga medelmåttor tar chansen att positionera sig för en eventuell annat ledarskap. När ”the shit hits the fan” finns det några som står upp och andra som pekar finger. Var inte den som pekar finger, för integritetsmässigt kommer du att se en ful bild i spegeln av det.

För mig som inte är socialdemokrat kan det tyckas bra, men vilken missriktad energi som präglar hela det partiet. Samma är det med företag som ägnar tid åt interna stridigheter istället för att fokusera på sina mål och syften.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.