Sociala medier för företag

Många företag kommer att gå bort sig i ambitionerna med sociala medier. Läs just SOCIALA medier. När jag är i ett socialt sammanhang är det inte roligt om någon dyker upp och ger mig en rejäl ryggdunk, drar fram en stol och berättar om sin egen förträfflighet. “Kanske du vill komma in till min butik….” FAR ÅT HELVETE! För precis så jobbar många företag i sociala medier. Man tar sig rätten att agera party trashers genom  att ohyfsat kliva in i dialogen.

Den sociala kontexten bygger till stora delar på en vilja att träffa nya människor, umgås med gamla vänner. Lyssna till erfarenheter, historier och kanske lära sig ett och annat. Företag har självklart en roll i detta sammanhang, men inte på det sättet de agerar! Hade dom jobbat hårdare på att bidra till värde, överbrygga och skapa sociala kontakter finns det en vits.

Så fundera på ditt företags “sociala medier initiativ”. Fundera på hur du kan hjälpa till att skapa sociala nätverk kring en fråga, produkt eller tjänst. Produkten eller tjänsten i sig är ointressant!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.