Sluta snacka skit!

Hade en äldre bekant med mig i bilen när jag diskuterade med en kollega i telefon. Efter samtalet sa han ”jag förstod absolut ingenting av vad ni talade om”. Är det så att vi är så fulla av jargonger och snömosdialoger att vi inte märker det själva? Varför är det så? Jag kan inte ens förklara för min mamma vad jag jobbar med.

Ny tid
Men vi lever i den ny tid. Vi tillverkar inte längre en sak och säljer den sedan. Hade jag tillverkat järnspett hade det varit lätt att förklara produkten och vad jag gör. Men jag jobbar exempelvis med ”att effektivisera en kanaloberoende kunddialog som kopplas till företagets core values…” Kräver inte den nya typen av arbete ett nytt språk?

Eller?
Eller är det så att vi bygger upp ett nytt språk för att legitimera att vår ”nya” ekonomi byggs upp kring saker som bara genererar ett begränsat värde? Den språkmässiga jargongen är en tyst överenskommelse för att exkludera samt upprätthålla en intellektuellt säljbar skillnad. Något som vi varit tvungna att ta till när kineserna producerar.

Jag tror
att vi måste tillbaka till leveransen av järnspettet. Vi kommunicerar väldigt mycket egenskaper och fördelar med vad vi levererar, men ganska lite tydlig innebörd. Åtminstone jag kommer att försöka sluta med rövarspråket och gå mot en dialog fri från otydlig business-jargong.

I de fall jag är en av de exkluderade kommer jag att påtala att jag inte förstår. Att få frågan ”vad menar du egentligen” är kanske jobbig, men väldigt nyttig för oss alla.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.