Jag gillar unga tjejer!

Unga tjejer och unga killar. Jag har insett att skillnaden mellan den kommande generationen och min är brutal. Unga välutbildade drivs i mycket högre grad av ett tydligt syfte med det dom gör, eller åtminstone vill göra. Drivkraft i status och pengar är betydligt mindre än för de som är födda på 70-talet och bakåt.

Lyssnade på en podcast från HBR ”What motivates tomorrows leaders” där det sas att den genomsnittliga MBA studenten hade jobbat i 4 länder. Man rör sig obehindrat mellan näringsliv, offentlig sektor och ”non-profit bolag”. Det finns något idealistiskt hos många välutbildade unga. En vilja att ställa saker till rätta!

Stadsförnyelse
Jag brinner som bekant ganska mycket för stadsförnyelseprojekt och har en nyvunnen entusiasm för hållbarhetsfrågor. Tittar jag på projektsammansättningen för stadsförnyelseprojekt så består dessa individer nästan uteslutande av män, 50+. Vänta nu för guds skull!! Skall gubbar och kärringar, som bygger hela sin romantiserade framtidsbild på en tid när dom själva var unga, forma framtidens städer? Är det därför stadsplanerarna gör framtidsvisioner i effektivare biltransporter etc.

Projektledarna för stadsförnyelseprojekt i mindre städer är inte sällan ”en misslyckad kommunal mellanchef, som skall komma undan med hedern i behåll före pensionen” för att citera en god vän.

Offentlig sektor
Jag tror att det kommer att hända mycket inom ”public sector” och ”non profit organisationer” när vi får en generation som i högre grad gör sina yrkesval baserat på ett syfte. Man kommer inte att se offentlig sektor som ett mindre statusfyllt alternativ till näringslivet. Problemet idag, tror jag, är att många inom just offentlig sektor är där för att dom inte ”platsade” i privat näringsliv. När yngre människor gör sina val på andra preferenser än status och förmågan att köpa en glänsande fin bil kommer innovationskraften explodera.

Bittergenerationen?
MEN Europas unga får inga jobb! Vad händer med dessa unga, idealister när de förpassas till arbeten som INTE matchar deras inneboende syfte? Det blir lite som när någon vars enda mål är att bli rik, förpassas till ett oglamoröst låglöneyrke. Till slut fadar drömmarna och ambitionerna bort!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.