Företag kräks på strategiarbete!

För några dagar sedan talade jag med en uppdragsgivare på ett stort företag. Hon arbetar som ansvarig för många av företagets online-frågor. Hon var utled på ”alla företag som vill hjälpa till med strategier och processer”. ”OM JAG VILL HA HJÄLP MED NÅGOT, SÅ ÄR DET ATT GENOMFÖRA OCH IMPLEMENTERA”.

Konsulttyper
Om man förenklar lite så skulle man kunna säga att det finns två konsulttyper. Den ena är ganska teknikorienterad och gör ett rejält hantverk, implementerar system, skriver kod etc. Denna grupp konsulter behövs i allt mindre grad. Och i den mån det behövs är timpriserna på ”frisör nivå”.

Den andra gruppen är management- eller strategikonsulter. Dom är duktiga på framför allt Powerpoint och i bästa fall även Visio…. Mitt problem med dessa är att merparten bara är ”copycats”. Man tar andras idéer och gör det till sina egna med små förändringar. Därmed bibehålls ett status quo i ett konkurrensperspektiv. Dvs inte sann innovation och ofta inte sett ur uppdragsgivarens perspektiv. Man workshoppar, man kör ”brown paper övningar”, klistrar post it lappar tills personalen spyr.

Vad behövs?
Jag upplever, att det bland strategikonsulter,  finns en rädsla att bli skitig om händerna. Ingen följer kunden med i arbetet med att förverkliga strategierna.  Vilken konsultfunktion gör detta? För mig finns knappt den traditionella managementkonsulten längre. De må vara fint att bara röra sig på strategisk nivå, men det är inte värt ett skit om man inte är en del i det skitiga, jobbiga och svåra arbetet att implementera dom. Jag tror att prestigen inom managementkonsultkåren måste släppas en del.

Kunden medskyldig?
Jag har själv ibland bara bidragit till en Powerpoint på molnfri höjd, utan att ha varit en del av implementationen. MEN jag upplever också att kunderna själva inte vågar-, vill- eller orkar genomföra förändringen. Man skapar enbart strategin, för då slipper det bli tydligt om man eventuellt gjorde fel….

Rådet för 2012
Skapa inga nya strategier, visioner etc. Implementera, implementera, implementera. Är du konsult, kämpa för att vara en del av förändringsarbetet. Kavla upp ärmarna, stäng ner powerpoint och påbörja det hårda jobbet. Ingen strategi adderar något värde för än den är implementerad. Det är lite som att köpa en dyr, fantastisk programvara som man sedan skiter i att installera. Man har bara den fina kartongen på hyllan.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.