Nu är ek-jäveln äntligen borta!

Jag skulle utan något som helst problem kunnat ta min Black & Decker elsåg och bidragit till att såga ner skiten!

Jag har flera väldigt gamla ekar på tomten vid mitt landställe. Jag har respekt och till och med vördnad för ålderdomen hos dessa ekar. Dom är vackra och även om dom delvis skymmer sikten har jag svårt att förmå mig att såga ner dom.

Men försvarandet av en knotig, döende ekjävel utanför tv-huset får representera vår vilja att konservera något som varit. Jag har tidigare skrivit om att Sverige måste göra innovation sexigt igen och det gör vi inte genom att titta tillbaka på en historisk tid då Sverige var en stark industrination.

Vi i Sverige och hela Europa agerar som Facit gjorde i mitten av 60-talet. Vi klamrar oss fast i vår förljugna bild av oss själva som världsmästare i industriellt kunnande, istället för att börja bygga på ny innovation. Vi försöker föra en hopplös kamp mot Kineser och Indier, istället för att hoppa över till en blue ocean representerat av just innovation och nya lösningar på gamla problem.

Plantera lite nya ekar istället. Ekar som våra barn och barnbarn kan sitta och njuta i skuggan av i framtiden! Klockan klämtar nämligen för våra möjligheter att plantera något nytt!

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

2 thoughts on “Nu är ek-jäveln äntligen borta!

  1. Håller med om analysen, däremot är det inte eken i sig som försvarades utan demokrati och rätten att få rätt information. Om den var dålig rådde det ju delade meningar om och det fanns en annan agenda hos dem som ville bredda vägen.

    Tillvägagångsättet polisraid mitt i natten är inte värdigt en demokrati.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *