Kundupplevelse är inte CRM!

CRM är en ganska solkig akronym. Tala CRM med ett företag så fullkomligt stinker det av skepsis och misstänksamhet. På ganska goda grunder, då de flesta företag har några CRM blodbad att stoltsera med vid det här laget.

Dessa misslyckanden är ofta ett resultat av en faktor. ÖVERTRO PÅ TEKNIK. Lyssna nu (antar en Clint Eastwood röst i Dirty Harry) ”Tro inte att tekniken löser era problem”.

Du kan nämligen inte teknik-köpa dig ur

  • – Att ni har dålig företagskultur
  • – Att det enda egentliga målet är att tjäna pengar
  • – Att företaget är toppstyrt
  • – Att du har dålig personal, utan mod, ambitioner och kreativitet
  • – Att ni är nonchalanta med kundinformation

CRM leverantörer
För att slippa den sollkiga akronymen CRM börjar CRM leverantörerna nu tala customer experience. Jag förstår dom. MEN jag ser hellre att dom börjar återta CRM istället för att försöka sminka över det.

Bra customer experience innebär en förändring av företagskultur, organisation och införandet av ett kundcentererat synsätt. Teknikstödet för detta heter CRM och är nödvändigt.

About Patrick Gilbert

Jag hjälper företag och människor att lyckas skapa exceptionella kundupplevelser, lönsamhet och effektivitet genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *